Passer au contenu

Allmänna Villkor

**Affärsvillkor**
Senast uppdaterad: 2023-08-02 10:19:42

**DEFINITIONER**

Med "Säljare" avses webbplatsens ägare som har mottagit beställningen. Termen "Köpare" avser den person eller organisation som gör en beställning. Varor eller tjänster avser de produkter som köparen beställer från säljaren.

**BETALNING**

Alla betalningar förfaller vid beställningens slutförande. Om betalning inte mottas eller om betalningsmetoden avvisas kommer inga beställningar att göras för produkterna och inga artiklar kommer att skickas. På grund av utebliven betalning förlorar köparen äganderätten till varan. Vi accepterar de vanligaste kreditkorten, inklusive Visa, Mastercard och American Express. Vi accepterar även Paypal som betalningsmedel.

**FRAKT**

Fraktkostnader betalas av köparen enligt det belopp som säljaren beräknat vid köptillfället. Om en artikel går förlorad under transporten kommer säljaren att ersätta köparen för den totala kostnaden för artikeln inklusive frakt. Vid internationell frakt eller brådskande beställningar kan fraktkostnaderna öka. Om en artikel skadas under transporten ansvarar inte säljaren. Säljaren kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda mot förlust, skada eller förstörelse av de tjänster eller material som tillhandahålls köparen.

**ÅTERBETALNINGS-/RETURVILLKOR**

Inom 30 dagar efter mottagandet av artiklarna har du rätt till återbetalning eller en ny anmälan till köparen från säljaren. Köpare måste kontakta säljaren via e-post: support@g-stylesoutlet.com eller via sidan "Kontakt" på webbplatsen. Fraktkostnaderna för att returnera varan betalas av köparen.

**AVBESTÄLLNING**

En beställning kan avbeställas upp till 24 timmar efter att beställningen gjorts. När beställningen har behandlats är köparen ansvarig för betalningen.

**KLAGOMÅL**

Eventuella klagomål om artiklar eller säljare bör riktas till vårt supportteam. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till: support@g-stylesoutlet.com. Någon lösningsgaranti finns inte. Varje fall kommer att granskas individuellt och säljaren kommer att kontaktas.

**JURIDISK**

Säljaren ansvarar inte för eventuella hälso- eller säkerhetsproblem efter att köparen har mottagit varor eller tjänster. Säljaren ansvarar inte för skador som uppstår på varorna som köparen har köpt. Alla tvister som uppstår från användningen av denna webbplats är underkastade lagarna i den stat där webbplatsens ägare är bosatt.

Dessa betalningsvillkor kan ändras när som helst.

Genom att använda denna webbplats och göra en beställning accepterar du dessa betalningsvillkor.

**Nyckelord:** Policy